tel.: +48 661 539 398

Dla kogo EEG- BIOFEEDBACK?

Metoda EEG Biofeedback ma zastosowanie dla osób zdrowych, jak i osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego, jako technika terapeutyczna lub wspomagająca leczenie, czy rehabilitację (w tym rehabilitację mowy).

 

I. Wskazania psychologiczne i psychosomatyczne:

- przy zaburzeniach uwagi, koncentracji

- przy zaburzeniach psychoruchowych, impulsywności (ADHD, ADD)

- przy problemach szkolnych (trudności w nauce, dysleksja, dysgrafia itp.)

- przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie

- przy przewlekłych bólach głowy i migrenach

- w zaburzeniach snu i czuwania

II. Wskazania neurologiczne:

- w dziecięcym porażeniu mózgowym

- w padaczce

- w rehabilitacji po urazach czaszki

- w autyźmie, w Zespole Aspergera

- w rehabilitacji po operacjach mózgu

 

III. Dla osób zdrowych w celu zwiększenia potencjału umysłowego:

 - poprawa pamięci i koncentracji (szybsze przyswajanie wiedzy, nauka języków obcych)

 - poprawa szybkości uczenia się, poprawa efektywności pracy

 - zwiększenie kreatywności i pozytywnego myślenia

 - pomoc w wyciszeniu się i relaksacji

        

Badania naukowe wykazały, że efekty treningu EEG Biofeedback są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują żadnych skutków ubocznych.

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house