tel.: +48 661 539 398

Planowanie terapii

Częstotliwość spotkań:

- minimalnie: 1 raz w tygodniu (ok 45 minut)

-optymalnie: 2-3 razy w tygodniu

- możliwe są też sesje odbywające się codziennie (np. w zaburzeniach lękowych)

 

Liczba sesji EEG-Biofeedback:

Treningi można podzielić na

- krótkoterminowe (ok. 10-20 spotkań, osoby zdrowe dla usprawnienia funkcji poznawczych)

- takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok 40-60 sesji (np: ADHD, ADD, dysleksja)

- długoterminowe (związane z poważnymi uszkodzeniami lub ograniczeniami mózgu- ok. 80 sesji i więcej)

W przypadku ADHD poprawę można uzyskać już po ok. 20 spotkaniach, lecz, aby efekty były satysfakcjonujące i trwałe konieczne jest 40-60 sesji.

W przypadku terapii średnio i długoterminowych, treningi nie muszą przebiegać w jednym cyklu. Często przeprowadza się 20-30 sesji treningowych i daje się pacjentowi czas na rozwinięcie się efektów terapii, a za kolejne 2 miesiące można kontynuować terapię przez kolejnych 15-20 spotkań.

Wybór procedury zależy w dużym stopniu od możliwości psychofizycznych samego pacjenta, stopnia występujących zaburzeń oraz wytrzymałości mózgu na wysiłek związany z treningiem.

W trakcie terapii EEG Biofeedback nie zalecam jednoczesnej realizacji treningów słuchowych metodą A. Tomatisa. Metody nie są wobec siebie antagonistyczne, wręcz przeciwnie - obie wspierają lepszą koncentrację, ale obie wymagają bardzo dużego wysiłku, stąd trudno je połączyć w tym samym czasie.

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house