tel.: +48 661 539 398

Metody i zakres nauczania

W swoim gabinecie oferuję nauczanie indywidualne:

  • dzieci przedszkolnych
  • uczniów szkoły podstawowej -> przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty
  • uczniów gimnazjum -> przygotowanie do Egzaminu Gimnazjalisty
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) -> przygotowanie do MATURY na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • przygotowanie do egzaminów i certyfikatów Cambridge English:

           - Cambridge English Key (KAT)

           - Cambridge English Preliminary (PET)

           - Cambridge English First (FCE)

           - Cambridge English Advanced (CAE)

           - Cambridge English Proficiency (CPE)

 

W trakcie lekcji kładę nacisk na to, aby uczeń poznał, zrozumiał i adekwatnie zareagował na pojawiające treści językowe. Zależy mi, aby nasza współpraca przynosiła realne efekty językowe, przydatne w szkole, ale także poza nią. Dostosowuję zajęcia do poziomu zaawansowania i potrzeb ucznia. Uczę poprawnego porozumiewania się (Speaking), rozumienia tekstu czytanego i zróżnicowanego słownictwa (Reading), zastosowania konstrukcji gramatycznych (Use of English), pisania tekstów (Writing) oraz rozumienia ze słuchu (Listening).

 

Prowadzę lekcje prywatne, dlatego też każdy uczeń otrzymuje 100% zainteresowania z mojej strony. Nie gubi się on w gąszczu innych uczniów, ale też nie czuje się onieśmielony. Moi uczniowie wiedzą, że każdy popełniony błąd zbliża ich coraz bardziej do perfekcji językowej, dlatego też każdy ma prawo do błędnej odpowiedzi, która nie jest postrzegana jako coś złego.

Na swoich zajęciach korzystam z literatury przeznaczonej do nauki języka angielskiego, jak również z materiałów autorskich stworzonych po latach obserwacji uczniów – poznawaniu sposobów w jaki najlepiej pochłaniają wiedzę. Jestem zwolennikiem tłumaczenia materiału na tzw. ‚chłopski rozum’, bez zbędnych komplikacji. Lubię posługiwać się skojarzeniami i nawiązaniami do wiedzy ogólnej. Jestem zwolennikiem ćwiczeń, ćwiczeń i jeszcze raz ćwiczeń, a następnie powtórek, powtórek i jeszcze raz powtórek.

PODEJŚCIE DO UCZNIA 

Uczeń na moich lekcjach jest świadomy tego, że podczas trwania  lekcji wymagam od niego pełnego skupienia oraz zaangażowania. Spotykamy się po to, aby dobrze przyswoić materiał, dlatego zarówno uczeń jak i ja, musimy podejść do lekcji profesjonalnie.

Moim celem jest wprowadzenie pozytywnej atmosfery podczas lekcji, jak również atmosfery nauki oraz kreatywnego dialogu. Uczeń wie, że nie zawsze zaproponuję mu gotowe rozwiązanie. Będzie musiał sam wymyślić odpowiedź oraz wyjaśnić dlaczego ta właśnie odpowiedź jest według poprawna. Oczywiście, równocześnie nie chcę, aby lekcje były dla ucznia stresujące.

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house