tel.: +48 661 539 398

O mnie

KWALIFIKACJE

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na kierunku filologia angielska, o dwóch specjalnościach: translatoryka oraz historia i literatura Wielkiej Brytanii. Podczas studiów otrzymałam stypendium naukowe Erasmus. Brałam udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie, Hiszpania. Posiadam uprawnienia pedagogiczne zdobyte na Kwalifikacyjnym Kursie Pedagogicznym w Cieszynie.

Wykształcenie psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna zdobyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiadam uprawnienia terapeuty EEG- Biofeedback potwierdzone certyfikatem Biomed Neurotechnologie w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam szereg kursów i szkoleń, w tym: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej "Brain Gym", szkolenie z zakresu Diagnozy Testem PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Wzięłam także udział w kursie doskonalącym Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, szkoleniu "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" organizowanym przez SYNAPSIS oraz "Gry i zabawy przeciwko agresji."


 

DOŚWIADCZENIE

 

Swoje pierwsze kroki jako tłumacz języka angielskiego stawiałam w Biurze Tłumaczy Adex w Bielsku-Białej. W Szkole Języka Angielskiego Angloman prowadziłam zajęcia grupowe w Bielskiej Inspekcji Handlowej. Jako pracownik Firmy Językowej Grimper, byłam lektorem prawniczego języka angielskiego w kancelarii prawnej w Bielsku-Białej. Następnie kolejne doświadczenie w zakresie nauczania zdobyłam w czasie indywidualnych lekcji w Szkole Języków Obcych World w Jaworzu.

Praktykę w zawodzie psychologa rozpoczęłam pracą z osobami uzależnionymi w Śląskiej Fundacji ETOH Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabyłam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, które kontynuowałam w filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej prowadziłam zajęcia terapeutyczne z pacjentami. Jako psycholog dziecięcy zajmowałam się diagnozą i terapią na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chybiu przez okres 4 lat zajmowałam się Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. W tej roli występowałam również w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER w Bielsku-Białej oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce. Następnie pracowałam jako psycholog przedszkolny w przedszkolach publicznych w Skoczowie oraz współpracowałam z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieszczętach. Obecnie prowadzę Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach.

Bazując na swoim wykształceniu i doświadczeniu postanowiłam otworzyć własny gabinet psychologiczny, w którym wprowadziłam innowacyjną metodę treningu EEG-Biofeedback. Komplementarnie zajmuję się językiem angielskim. Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i młodzieży prowadzę indywidualne nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania.

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house