tel.: +48 661 539 398

Metody i zakres pomocy

METODY PRACY Z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ:

Stosuję w praktyce metody: EEG-Biofeedback, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona, Terapię Metodą Knillów, psychoedukację, psychorelaksację oraz treningi Schultza i Jacobsona. Z młodszymi dziećmi terapia ma postać gier i zabaw, poprzez które wprowadzam nowe treści, ale także poznaję i staram się rozwiązać problem. Z dziećmi starszymi wprowadzam rozmowę kierowaną, zabawę dyrektywną. W zależności od charakteru problemu realizuję zajęcia poprzez:      

- ćwiczenia komunikacji i umiejętności społecznych,

- ćwiczenia stymulujące rozwój emocjonalny

- ćwiczenia motoryki dużej i motoryki małej

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

- ćwiczenia funkcji poznawczych (uwaga, koncentracja, spostrzegawczość)

- ćwiczenia stymulacji polisensorycznej

W kontakcie z młodzieżą, głównie poprzez rozmowę, staram się nawiązać bezpieczną relację, stworzyć więź terapeutyczną, zdobyć zaufanie. Te elementy są podstawą w efektywnej pracy terapeutycznej.

 

ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne, w tym

 • Całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia nastroju: depresyjne, manie
 • Zaburzenia lękowe: fobie, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy
 • Zaburzenia tikowe
 • Specyficzne trudności w uczeniu się: trudności w nauce czytania, pisania, uczeniu się
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Deficyty koncentracji uwagi (ADD)
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • Zaburzenia w chorobach somatycznych: padaczka, urazy głowy, zaburzenia widzenia i słuchu
 • Problemy związane z chorobą przewlekłą
 

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house