tel.: +48 661 539 398

Przebieg treningu EEG- BIOFEEDBACK

Przed rozpoczęciem terapii wykonuję komputerowe badanie diagnostyczne, dzięki czemu terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnostyczne badanie EEG ma na celu określenie, jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu.

Do wykonania badania diagnostycznego, a także na czas każdego treningu zachodzi konieczność umocowania na głowie pacjenta, w odpowiednich punktach, elektrody miseczkowej (przykleja się ją za pomocą specjalnej pasty do skóry głowy) oraz dwóch elektrod usznych (delikatne klipsy mocowane na płatkach małżowiny usznej). Mocowanie elektrod nie trwa długo i w żaden sposób nie jest dolegliwe. Elektrody są niezwykle małe i lekkie, nie przeszkadzają podczas treningu. Sam trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideo-grę, animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideo-gry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza osobę ćwiczącą punktami sygnalizowanymi dźwiękiem.

Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć, stresu uzyskując trwałą poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą dobry stan zdrowia. Pierwsze 5-10 sesji to czas, kiedy mózg uczy się sztuki wytwarzania określonych wzorców pracy i osiągania zadanego celu. Jest to bardzo ważny okres w treningach i nie należy zakłócać systematyczności spotkań. Długotrwałe i częste przerwy w terapii w tej fazie cyklu znacznie spowalniają procesy regulacyjno- naprawcze i negatywnie wpływają na efektywność terapii.Zauważalne zmiany w zachowaniu osoby poddającej się terapii EEG Biofeedback mogą wystąpić już po kilku sesjach, choć z reguły ma to miejsce między 15 a 20 treningiem. Zdarza się jednak, że niektórzy pozytywne zmiany zauważają dopiero po 25 sesjach. Najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób (wylew, udar mózgu). Pozytywna zmiana utrwalonego podczas treningów wzorca fal mózgowych może jednak ustępować w czasie, np. wtedy, gdy pacjent doznaje traumy, urazu głowy, czy bardzo silnego stresu. Wówczas warto powtórzyć kilka sesji treningowych.

 

Copyright © 2015 by Biofeedback house